Bilder Zafe T-Lock

Zafe T-Lock låser monteres på dørbladet til døren, og betjener låskassen i døren. Det finnes flere modeller tilpasset forskjellige typer låskasser. Standardmodellen med oval sylinder monteres meget enkelt på låskasse TV8561/Assa LK236. Kan også brukes med Assa LK510 hakereilelås, for øket sikkerhet. Øvrige T-Lock modeller kan betinge gjennomboring av dør/låskasse for innfesting og gjennomføring av kabel.