Ursystemer Mattig Schauer

Østerrikske MattigSchauer har et bredt utvalg i sentrale ursystemer.

De er også spesialister på tårnur og andre skreddersydde fasadeur.
Vi leverer anlegg fra dem basert på 3 forskjellige teknologier:

Polvekslende minuttpuls

 • Dette er en mye brukt teknologi i eksisterende anlegg, og utstyret er rimelig.
 • En spenningspuls sendes hvert minutt fra hoveduret til alle biur.
 • Pulsen bytter polaritet for hver gang den sendes.
 • En puls får biurene til å hoppe fram et minutt.
 • Biurene har ingen egen intelligens, og teknologien kan være sårbar i store systemer med lange kabelstrekk.

Tidskode

 • Her sendes et tidstelegram sammen med spenningen på biurlinjen.
 • Hvert biur har en mikroprossessor som dekoder dette telegrammet, og automatisk stiller viserene til riktig tid.
 • Disse systemene er mindre sårbare for støy og spenningsfall på lange kabelstrekk, og de er også lang mere servicevennlige. En vaktmester kan for eksempel enkelt skifte et defekt ur, uten å måtte synkronisere det manuelt med hoveduret. Dette skjer automatisk så snart uret er koplet til biurlinjen.

Trådløst

 • Et radiosignal på 869MHz benyttes til å sende tidstelegram trådløst fra hovdeur til biur. Biurene an drives med batterier, eller via nettadaptere. Rekkevidden er opp til 300m.
 • Dersom det ikke oppnås kontakt, kan man montere en repeater.
 • Det kan benyttes opp til 3 repeatere etter hverandre i hver geografiske retning, så total rekkevidde kan bli svært stor. Det finnes et stort utvalg i analoge og digitale biur.
 • De digitale kan også leveres med visning av sekunder, dato, temperatur, etc.
 • En trådløs melodiklokke gjør systemet komplett. Med denne kan man fra hoveduret styre ut en av 16 forhåndslagrede melodier på ønskede klokkeslett.
 • Melodiene kan skiftes ut ved å sette inn et minnekort med mp3-filer i klokken.
 • En slik klokke er velegnet på skoler med flere parallelle undervisningsplaner (en melodi for klassetrinn 1-3, og en annen for klassetrinn 4-7 for eksempel)
 • Alle hovedurene kan synkroniseres via en ekstern GPS mottaker (må monteres utendørs med fri sikt mot himmelen), slik at de alltid vil gå 100% korrekt.